نام : Rob Connolly
تاریخ تولد : نامشخص
محل تولد : نامشخص
امتیاز طرفداران : 0.12
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
وقتی دو برادر در یک طوفان زمستانی شدید با پدرشان که به زور میشناسد گیر میکنند.پس از مدتی آنها متوجه میشوند بزرگترین خطر برای انها کسی است که از آنها مواظبت میکند......
هنگام که دو برادر درطوفان با پدر خودشان که فردی غیر قابل پیش بینی است گیر ی افتند حال باید دو برادر خود را از دست طوفان و پدرشان نجات دهند.